Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Παράλογα του «Καλλικράτη»

Στην εφαρμογή της μεγάλης διοικητικής τομής που λέγεται Καλλικράτης, ο δρόμος σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ένα από τα πολλά «βαρίδια» στην εφαρμογή του νέου συστήματος διοίκησης εξακολουθεί να είναι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση καταστάσεων, σε πείσμα όλων των προσπαθειών εκσυγχρονισμού. Ας δούμε ένα από τους πολλούς μικρούς παραλογισμούς που συμβαίνουν στις μέρες μας και δείχνουν ότι δυστυχώς η προετοιμασία της εφαρμογής του «Καλλικράτη» μάλλον έγινε στο πόδι.

Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά. Οι μικροί «Καποδιστριακοί» δήμοι που δεν είχαν τεχνική υπηρεσία, εξυπηρετούνταν μέχρι 31.12.10 από τις ΤΥΔΚ (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων Κοινοτήτων) του κάθε νομού. Οι ΤΥΔΚ ανήκαν διοικητικά στην Περιφέρεια, ήταν στελεχωμένες από μηχανικούς και λειτουργούσαν σαν τεχνική υπηρεσία των εξυπηρετούμενων δήμων, καλύπτοντας πλήρως ότι απαιτείτο για την εκτέλεση και παρακολούθηση έργων. Στην «Καλλικρατική» πλέον τοπική αυτοδιοίκηση οι ΤΥΔΚ καταργήθηκαν. Βασική φιλοσοφία του Καλλικράτη είναι ότι οι νέοι δήμοι θα είναι πλήρεις από υπηρεσίες, πράγμα που σε συντριπτικό βαθμό συμβαίνει. Οι υπάλληλοι των ΤΥΔΚ μετατάχθηκαν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων που ήταν οι έδρες των νομών.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στους περισσότερους δήμους υπάρχουν έργα που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.10 και την εποπτεία τους είχαν οι ΤΥΔΚ. Κάποιοι Δήμαρχοι προσπαθώντας να συνεχίσουν απρόσκοπτα την εξέλιξη των έργων, μετέφεραν, στηριζόμενοι στη λογική, την εποπτεία των έργων από τις ΤΥΔΚ στην τεχνική υπηρεσία των νέων «Καλλικρατικών» δήμων τους. Πόσο άδικο είχαν!

Στις 14.1.11 με «εξαιρετικώς επείγουσα» εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Ντόλιος, το ΥΠΕΣ επιβάλλει στους προϊσταμένους των καταργηθέντων ΤΥΔΚ να παραδώσουν τους φακέλους των συνεχιζόμενων έργων, στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου της έδρας του νομού που ανήκαν, ώστε να οριστεί νέος επιβλέπων και να συνεχιστεί το έργο. Επιβάλλει δηλαδή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, να επιβλέπει την εκτέλεση και την πρόοδο ενός έργου του Χ δήμου, η τεχνική υπηρεσία ενός άλλου δήμου!

Στον νομό Μεσσηνίας π.χ. υπήρχε ο τέως δήμος Μεθώνης που δεν είχε τεχνική υπηρεσία και εξυπηρετείτο από την ΤΥΔΚ Μεσσηνίας. Ο δήμος Μεθώνης ανήκει πλέον στον Καλλικρατικό δήμο Πύλου-Νέστορος, που έχει τεχνική υπηρεσία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η επίβλεψη των συνεχιζόμενων έργων του τέως δήμου Μεθώνης δεν θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Πύλου-Νέστορος, αλλά από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας που ήταν ο δήμος της έδρας του νομού! Αντίστοιχα ο τέως δήμος Ιτάνου στο Λασίθι, που τώρα ανήκει στον δήμο Σητείας, θα έχει, σύμφωνα με την εγκύκλιο πάντα, επίβλεψη στα συνεχιζόμενα έργα του από τον δήμο Αγίου Νικολάου και όχι από τον δήμο Σητείας. Τα σχόλια δικά σας.

ΠΗΓΗ: www.protagon.gr

Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Αικατερινάκης Μανόλης:
Διοικητικά, Οικονομικά, Προμήθειες
Πολιτισμός, Αθλητισμός, Νεολαία, ΚΕΠ
Ελούντα, Βρουχάς, Λούμας, Σκινιάς.

Σγουρός Μιχάλης:

Πολεοδομία, Οικονομία, Τουρισμός
Δημοτική Αστυνομία, Αλλοδαποί, Κοιμητήρια
Καλό Χωριό, Πρίνα, Κρούστας

Κερούλης Μιχάλης :
Έργα, Μελέτες, Συντηρήσεις-Αυτεπιστασία
Κυκλοφοριακά, Ελεύθεροι Χώροι, Παιδικές Χαρές, Φωτισμός
Σχολεία, Πολιτική Προστασία
Κριτσά, Βραχάσι, Λακώνια

Αφορδακός Νικόλαος:
Καθαριότητα, Περιβάλλον, Πράσινο, Καταστήματα, Εθελοντές,
Γεωργική Ανάπτυξη, Άρδευση, Γραφείο Κίνησης
Ποτάμοι, Ζένια, Λίμνες

Φουλεδάκης Μενέλαος:
Νεάπολη, Σφαγεία, Υγεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Πρόνοια
Κοινότητες Νεάπολης

Πολιτικοί Γάμοι:

1ο Εξάμηνο: Αικατερινάκης Μανόλης
2ο Εξάμηνο: Σγουρός Μιχάλης
3ο Εξάμηνο: Κερούλης Μιχάλης
4ο Εξάμηνο: Αφορδακός Νίκος

(ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΏΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Σημ. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει για να έχει ισχύ, να δημοσιευτεί και στον τοπικό τύπο. (α. 59 παρ. 6 Καλλικρατη)